Duyên Bridal

• Địa chỉ: 41/4 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn

• Số điện thoại: 0937537579 - 0937537599

• Email: duyenbridal@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://aocuoiduyen.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://Áo Cưới DUYÊN